Taktekking.

Tett tak er en forutsetning for alle bygg. For tak med fall under 10 grader kreves det en membran eller et takbelegg på rull, lagt med tette skjøter.
Flate tak med fall under 3 grader skal ha membran eller takbelegg med sveiste skjøter, slik at det oppnås et sammenhengende tett sjikt som tåler stående vanntrykk. For norske forhold også påkjenning fra vann som fryser til is, og vann som demmes opp av snø. Dette i kombinasjon med store vindlaster og store temperaturforskjeller gjør at krav til produkter og utførelsesmetoder i Norge er annerledes og mer krevende enn i de fleste andre land.

 

Båndtekking

6620689_fullsizeKobbertak forbindes gjerne med å være svært dyrt og eksklusivt. Dette behøver slett ikke være tilfelle, selv om grunnlagsinnvesteringen kan være noe høyere, er gjerne totaløkonomien svært god. Dette er nok også grunnen til at mange spesielle offentlige bygninger har tak som er bånd eller skivetekket med kobber evt. sink eller andre metaller. Med skivetekking menes at utgangsmaterialet er skiver, dvs. formatplater som falses sammen, slik at man får falser (skjøter) også på tvers av takets fallretning. Med båndtekking er utgangsmaterialet bånd, dvs. plater på rull. Dermed unngår man stort sett skjøter på tvers av båndet. Båndtekking er den moderne formen av skivetekking. Tekking med metallplater i forskjellig form har svært lange tradisjoner i Europa og Norge, og regnes for å være meget bestandige tak.

Takstein

Tradisjonelt er kanskje skifertak det mange forbinder med takstein, men i dag er nok betongtakstein og tegltakstein mer vanlige materialer.

Begge typene leveres som enkeltkrum, dobbeltkrum og flat stein og med forskjellige profiler.

Takstein av betong blir farget med fargepigment, og du kan derfor få dem i en rekke ulike farger. Tegltakstein lages derimot av ulike typer leire som brennes under høy temperatur, noe som gir variasjon i hver takstein og mer fargespill på taket.

Takstein er et solid materiale som gir trygge tak om det legges riktig.

Skifer

Vi utfører taktekking med skifer.

SKIFERTAK
– er et tak som varer i generasjoner med riktig vedlikehold. Vil du ha et tak med særpreg, er skifer tingen. Du kan velge mellom mange variasjoner – alt fra store uregelmessige heller til tynne stein, firkantet eller dråpeformet. Er det god kvalitet på skiferen, kan den holde i flere hundre år.

Membrantekking
Papptekking