I Bjørø Kobber & Blikk AS har levert detaljer rundt veiprosjektet E-39 mellom Svegatjørn og Rådal, i form a beskyttende kasser rundt tekniske vei-skilt. Kassene er produsert i ulike dimensjoner på vårt verksted i Os og montert og tilpasset av våre håndverke langs veien, rundt de ferdig oppsatte skiltene. Kassene beskytter kabler og andre tekniske føringer og bidrar til at dynamiske skilt kan fungere optimalt i all slags vær. Kassene er laget for å gi fundamentet til skiltene et estetisk godt utsende uten å virke forstyrrende for bilister. Over 200 skilt vil bli bekledd av oss på denne måten innen veien åpnes i 2022.

2021 (pågående)

Bjørnafjorden/ Bergen

Vei/infrastruktur